Rejseartikler om lande, byer og seværdigheder
Modtag nyhedsmails om nye artikler og gode rejsetilbud fra rejsebureauerne.
Skriv mailadresse i boksen under menuenmenubar.jpg

Hovedmenu

Nyhedsbrev
Tilmeld gerne nyhedsmail
 


 

Koralrev
Tropisk badeferie

Koralrev findes primært i tropiske have i et bælte rundt om jordkloden. De tropiske have rummer koralrev som er dannet gennem millioner af år.
Koralrev er kalkaflejringer fra døde fisk, skaldyr og koraller. Omkring koralrevene findes et liv af planter og dyr i alle regnbuens farver.
Det fascinerende liv under vandet tiltrækker dykkere med professionelt udstyr og andre som bruger snorkel og maske.
Alle betragter de det myldrende liv som udfolder sig under havoverfladen.
Hvis du undrer dig over koralrevenes opståen og myldrende liv, så læs videre på denne side.


Billede fra Seychellerne - det ser da indbydende ud
Foto: Bharath Ramamrutham

En tropisk badeferie er lig med kridhvide strande og tyrkisblåt vand. Luksushoteller tilbyder ophold med wellness og gourmet.
En tropisk badeferie er også oplevelser under havet, hvor der udfolder sig et prægtig dyre- og planteliv på koralrevene.
De populære badeferier med koralrev er bl.a. De Dansk Vestindiske Øer, Seychellerne, Maldiverne, Sri Lanka, Thailand og Australiens østkyst.
Der findes naturligvis hundredvis af tropiske strande med koralrev på alle kontinenter. Disse feriesteder er blot ikke så kendte.

Koralrev dannes
Et koralrevs opståen er en kompleks historie, som her skal gengives i korte træk:
Koralrev forekommer mest i troperne, hvor varme havstrømme muliggør deres dannelse langs en fastlandskyst eller på undersøiske skær eller rev. Et koralrev kræver helt rent vand som er mindst 22 grader varmt og med et vist saltindhold.
Gennem millioner af år har døde fisk og skalddyr (deres kalkskelet) bundfældet sig på et rev eller underøisk skær.
Det videre liv fortsætter med at koraldyr, (en slags polypdyr) sætter sig fast på revene. I processen forekommer også ottearmede og mangearmede koraldyr, f.eks. søanemoner og stjernekoraller.
Disse marine dyr har i deres celler indlejret store mængder encellede alger, der via deres fotosyntese forsyner koraldyrene med kulhydrater og aminosyrer, som fremmer koraldyrenes kalkudskillelse.
Koraldyr findes i alle tempererede, subtropiske og tropiske have, men de mest farvestrålende koralrev findes i tropernes varme have.
Læs selv videre på Wikipedia og Koralrev.dk


Tropisk badeferie på De Dansk Vestindiske Øer


Strandene ligger som perler på en snor på La Digue øen
Foto: Holger Leue


Langfinnet batfisk og dykker
Foto: Tally & Lionel Pozzoli


Koral med korte fangarme
Foto: Wikipedia

Flere tusind arter
Der findes mange tusind forskellige arter af koraldyr, som er ordnet i grupper. Koraldyr måler fra få millimeter til flere centimeter i størrelse. Et koraldyrs indre består af bløde kroppe, som de bygger et kalkskelet op omkring for at beskytte kroppen.
Koraldyr har talrige fangarme eller tentakler ude i vandet for at fange plankton eller andre mikroorganismer (byttedyr), som kommer svømmende forbi.
Koraldyr udsender tusinder af befrugtede æg, som sætter sig på andre koraldyr. Disse æg udvikles til voksne koraldyr.
Alle koraldyr hænger sammen i mange organiske former, som forestiller f.eks. stjerner, vifter eller blomster. Disse dyr (eller mikrober) danner store tætte samfund, dvs. de udgør det egentlige koralrev. Her er altså opstået en ny fødecyklus, som tiltrækker andre dyrearter og fisk. De enkelte dyregrupper lever af hinanden. Sådan er havets fødekæde opbygget.

Koraløer befolkes
Alle koraldyrene udgør en koloni og kan blive meget store. Det største rev er Great Barrier Reef ved Australiens østkyst. Dette koralrev er ca. 2.000 kilometer langt og er opbygget gennem millioner af år.
Når de gamle koraldyr dør, bliver deres kalkskelet tilbage. Her sætter nye dyr sig fast og danner deres eget skelet oven på de gamle. På den måde vokser koralrevene.
Gennem millioner af år er døde dyrs skeletter aflejret på koralrevene, som er blevet større og højere.
Et koralrev kan altså defineres som en sandbanke/naturligt rev, som er opbygget af koraldyrs kalkudskillelse og døde dyrs skeletter sammenkittet af slam og koralsand. På koralrevet lever en myriade af levende organismer og dyr i mange former og farver.
Når koralrevene er dannede, vokser de sig større og når måske havets overflade. Strømmen bærer bl.a. kokosnødder med sig, som slår rødder, og efterhånden opstår en naturlig vegetation på koraløerne som f.eks. Maldiverne.
Ved andre fastlandskyster har der levet mennesker, som må have været nysgerrige og tænkt på, hvad der gemte sig ude i det fjerne. De er sejlet ud og har fundet koraløerne, og sådan er øerne i Stillehavet og det Indiske Ocean blevet befolkede.

Great Barrier Reef
Koralrev med den største artstæthed findes på Great Barrier Reef ud for Australiens østkyst.
Der er også fjender, som nedbryder koralrevene. Indbyggerne i de tropiske områder har gennem århundreder brugt koralkalk som byggematerialer til huse og havets fiskerigdom som spisekammer. I nyere tid har turismen og forureningen medvirket til, at koralrevene nedbrydes.
Et koralrev består ikke kun af koraller, der findes også tusinder af små nyttedyr, som er nødvendige for et koralrev kan fungere. Der er små koralkrabber, som bor i koralerne, og forsvarer dem mod andre dyr som små rejer og andre krabber, som kunne finde på at spise de små koraldyr. Snegle holder korallerne rene og søstjerner spiser alger. På koralrev sidder muslinger som filtrerer vandet og dermed holder vandet rent. Der er mange nyttedyr på og omkring et koralrev.

Pas på koralrevene
Når man svømmer i vandet omkring et koralrev, åbner der sig en fantastisk verden af koraller og fisk i alle regnbuens farver. Man har blot brug for en dykkermaske og en snorkel for at få del i dette fantastiske syn.
Husk, at solen også bruner under vand. Men smør dig ind i solcreme i god tid, inden du skal i vandet, så trækker cremen ind i huden og gør mindre skade på koralrevene.
Brug et par svømmefødder og hold hænderne stille, når du svømmer. Svøm langsomt og brug øjnene, så får du de fleste oplevelser.
Træd ikke på eller berør koraller.

Læs mere
Seychellerne - tropisk paradis med koralrev
Great Barreer Reef - på Australiens østkyst
De Danskvestindiske Øer - det tabte paradis

Links
Koralrev.dk - god side om koral og fisk
Koraldyr - på Wikipedia
Saltwater.dk - god side om livet under vandet

Foto: Wikipedia, Westindies Tourim, Seychelles Tourism - Copyright